edited.jpg

Elisa Serafia on helsinkiläinen kuvataiteilija. Hän on inspiroitunut virtaavuudesta, veden liikkeestä, irisoinnista ja synestesiasta. Teoksissaan hän kuvaa intohimoa, sisäistä paloa, hengitystä, rentoutumista, keskittymistä ja värähtelyä. Maalatessaan Serafia sitoo yhteen monia tasoja, luoden eläviä ja hengittäviä maalauksia joissa ominaista on vesimäiset pinnat, syvyystasot sekä liikkeen tuntu. Perinteisen näyttelytoiminnan lisäksi Serafia työskentelee erilaisissa monitaiteellisissa yhteistöissä. Hänen teoksensa ovat olleet osana muunmuassa musiikki-, valokuva- ja audiovisuaalisissa projekteissa sekä vaatebrändien ja festivaalien visuaalisena sisältönä. Serafialle maalausprosessi sekä itse teokset edustavat hyvin vaistonvaraista ja aistiherkkää aluetta. Ne toimivat peilinä, joka luo mahdollisuuden olla yhteydessä näkymättömiin asioihin, jotka saavat meidät tuntemaan olevamme elossa sekä vapautumaan rationaalisuudesta ja kontrollista.

Elisa Serafia is a Finnish visual artist. She is interested in flows of water, the free mind and synesthesia. Through her works, Serafia aims to express the notions of passion, fire, breathing, relaxation, focus and vibrations. As an artist, Serafia believes in the multidisciplinary function of art. Besides traditional exhibitions, her works have had a role alongside clothing brands, in festivals and in collaboration with music- photography- & other audiovisual projects. For Serafia, the process of painting and the works themselves represent a very intimate area. They function as a mirror which creates an opportunity to be connected with invisible things that make us feel alive and free us from rational control and rules.